Medzinárodný vzdelávací program zameraný na vývoj dokumentárnych filmov so sociálnou tematikou je určený dokumentaristom a producentom, pracovníkom neziskových organizácií a producentom z oblasti nových médií a cross-médií, ktorí chcú maximalizovať vplyv svojich dokumentárnych a crossmediálnych projektov.

Termín:
Program sa skladá zo 4 workshopov kombinujúcich rezidenčnú a online formu, v priebehu 8 mesiacov.

Workshop 1 (rezidenčný): máj 2022
Workshop 2 (online): júl – august 2022
Workshop 3 (hybridný – online/rezidenčný): október 2022
Workshop 4 (online): po októbri 2022

Uzávierka prihlasovania: 9. 2. 2022

Účastnícky poplatok (zahŕňa ubytovanie a stravu): 1 500 EUR / 750 EUR (účastníci z nových členských krajín, vrátane SR)
K dispozícii sú 3 štipendiá.

Viac informácií