Uzávierka prihlasovania: 10. 2. 2023

Medzinárodný vzdelávací program zameraný na tvorbu dokumentárnych filmov so sociálnou tematikou je určený dokumentaristom a producentom, pracovníkom neziskových organizácií a producentom v oblasti nových médií a cross-media, ktorí chcú zvýšiť dopad svojich dokumentárnych a medzimediálnych projektov.
Program pozostáva zo 4 workshopov kombinujúcich rezidenčnú a online formu počas 8 mesiacov.
Termín a miesto:
jún – november 2023, TBC
Uzávierka prihlasovania:
10. 2. 2023
Viac informácií