V snahe umožniť čo najpriamejšie a najefektívnejšie informovanie, Európska komisia vytvorila sieť poradenských a informačných centier, ktoré slúžia širokej verejnosti buď na národnej úrovni alebo fungujú priamo v regiónoch. Zohrávajú dôležitú úlohu pri komunikácii s občanmi a podnikateľskými subjektmi, od ktorých zároveň získavajú spätnú väzbu a učia sa z ich potrieb. 

Prehľad sietí EÚ pôsobiacich na Slovensku – rozdelenie podľa zamerania 

INFORMAČNÉ CENTÁ EUROPE DIRECT Europe Direct

EURÓPSKE DOKUMENTAČNÉ CENTRÁ 

Mládež, vzdelávanie a kultúra

Veda a výskum

Zamestnanosť a mobilita

Občianske a neziskové aktivity

Právna pomoc a ochrana spotrebiteľa

Ochrana životného prostredia

Informácie o najdôležitejších orgánoch príslušných na riešenie podnetov od občanov