Slovensko sa počas predsedníctva v Rade EÚ predstaví hľadaním novej krásy a špičkovým svetovým dizajnom

Dva unikátne umelecké projekty nás budú reprezentovať v Európe počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Putovné výstavy, venované slovenskému dizajnu a mediálnemu umeniu, organizuje Slovenské centrum dizajnu (SCD). Gestorom projektov je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvo kultúry SR.  

 

Dialógy SK

Prvý projekt s názvom Dialógy SK – Malé a väčšie témy slovenského dizajnu je putovnou výstavou slovenského produktového dizajnu, vytvoreného väčšinou mladými dizajnérmi, ktorí zaujali niečím špecifickým doma aj v zahraničí. Kurátorky Katarína Hubová a Adriena Pekárová ponúkajú divákovi symbolický dialóg s dizajnérom interaktívnou formou. „Dizajn je médium súčasnosti, ktoré je ľuďom blízke a ktorému rozumejú,“ hovorí Katarína Hubová.

Medzi 24 dizajnérmi a značkami sú napríklad sklárne Rona, dnes svetový špičkový výrobca nápojového skla, ktoré navrhol dizajnér Patrik Illo. Dizajnérsku kvalitu veľkých firiem predstavia výrobcovia topánok (Novesta), nábytku (Brik a český Ton so slovenským dizajnérom). Súčasný dizajn je zastúpený malými nezávislými značkami od oblečenia cez úžitkové predmety až po nábytok (Puojd, Mejd, Allt, Monada Bag), ale aj tvorcami na pomedzí umenia, remesla a dizajnu.

Na výstave sa predstaví aj unikátny AeroMobil Štefana Kleina, ktorý vzbudil záujem medzinárodnej verejnosti. Lietajúce auto je vo svojej kategórii vrcholom vedy a techniky, konštrukcie a dizajnu.

Výstavu počas júla až decembra uvidia diváci v Berlíne, Madride, Londýne, Viedni, Varšave a v Aténach.

 

Hľadanie krásy

Mladé, oceňované výtvarníčky Michaela Čopíková a Veronika Obertová (Ové Pictures), spolu s kurátorkou Máriou Riškovou (SCD) pripravili projekt Hľadanie krásy (Searching for Beauty).

Pôjde o multimediálnu výstavu a webovú stránku – online galériu GIF-ov. „Chceme zadefinovať nové chápanie krásy v súčasnosti. Namiesto idealizovanej folklórnej krajiny vychádzame z reálneho prostredia, v ktorom žijeme a ku ktorému si vytvárame emocionálne väzby – či už je to sídlisko, alebo industriálne dedičstvo,“ hovorí kurátorka Mária Rišková.

Autorky pracujú s formátom digitálnej grafiky GIF, ktorý umožňuje jednoducho vytvárať krátke animácie a zdieľať ich na sociálnych sieťach. V interaktívnej výstave využijú aj historické techniky zoeotrope a praxinoskop, optické hračky, ktoré v minulosti slúžili ako prvé pohyblivé obrázky.

Výstava sa od 11. júla predstaví v bruselskom Parlamentáriu a odtiaľ poputuje po Európe a do Bratislavy.

Ďalšou časťou projektu je online galéria GIF-ov, do ktorej bude môcť svojimi dielami prispievať každý užívateľ zo Slovenska aj zo zahraničia. „Verejnosť sa tak stane spolutvorcom projektu. Veríme, že témy, ktoré prinesie, nám pomôžu pochopiť, čo dnes pokladajú obyvatelia Slovenska a iných krajín za krásne,“ dodáva Mária Rišková.

 

 

 

Hlavný organizátor projektov – Slovenské centrum dizajnu

Venuje sa prezentácii, dokumentácii a výskumu dizajnu. Je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry SR. Založenie Slovenského múzea dizajnu, ktoré je súčasťou SCD, je jeden z najvýznamnejších kultúrnych počinov posledných rokov. www.scd.sk

 

Gestor projektov v rámci kultúrno-spoločenskej prezentácie slovenského predsedníctva v Rade EÚ:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR/OKOM — Odbor pre komunikáciu a prezentáciu

Ministerstvo kultúry SR/Sekcia umenia a štátneho jazyka