Scenáristi a producenti televíznych dramatických seriálov z celej Európy sa teraz môžu prihlásiť do tréningového programu Eureka Series, intenzívny 14-týždňový denný vzdelávací kurz inštitútu Series Mania Institute.

Eureka Series
✺ dvojtýždňový rezidenčný pobyt, na konci ktorého budú projekty prezentované porote vysielateľov
✺ masterclassy s tvorcami, showrunnermi, scenáristami, režisérmi a producentmi televíznych seriálov z Európy i mimo nej
✺ prípadové štúdie európskych seriálov za prítomnosti ich tvorcov
✺ teoretické a praktické kurzy o štruktúre, financovaní a produkcii európskych seriálov
✺ skupinová práca zameraná na budúce koprodukcie

Pre koho je kurz určený
✺ kandidáti s najmenej jedným dielom (scenáristickým alebo produkčným) buď TV alebo online seriál alebo krátky či hraný film

Viac info

Uzávierka prihlasovania: 14. máj 2021❗