EURODOC je tréningový program zameraný na koprodukciu dokumentárnych filmov v Európe.

Produkovanie tvorivých dokumentov vyžaduje čoraz viac a viac finančných prostriedkov, ktoré je často krát ťažké získať na národnej úrovni bez ohľadu na veľkosť krajiny.

Workshopy EURODOC sú určené pre nezávislých európskych producentov, ktorí vyvíjajú dokumentárny projekt s reálnym medzinárodným potenciálom.

Predĺžení uzávierka prihlasovania:
30. november 2016

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email