Europa Cinemas je sieťou kín, ktorá svojim členom prerozdeľuje finančné prostriedky získané z Programu MEDIA a ďalších zdrojov.

Rada Expertov, ktorá rozhoduje o prijatí kín do siete Europa Cinemas zasadne v októbri 2014.

Uzávierka prihlášok je 31. augusta 2014 (prihlasovanie je otvorené 1. júla 2014) Prihlásiť sa môžu kiná aj zo Slovenska.

Podmienky pre vstup kina do siete Europa Cinemas:
– musí byť otvorené pre verejnosť najmenej 6 mesiacov
– minimálne 520 premietaní ročne
– musí mať kapacitu minimálne 70 sedadiel
– návštevnosť minimálne 15 000 divákov ročne
– kino musí premietať min. % európskych nenárodných filmov ročne: kiná s 1 plátnom 25%, 2 – 5 plátien – 22%, 6 – 9 plátien – 20%, a 10 -12 plátien – 17%, 13 a viac plátien – 15%.

Minimálne 60 % uvádzaných nenárodných európskych filmov musia byť prvé uvedenia (maximum 12 mesiacov od premiéry).

S finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Viac informácií, podmienky a prihláška

Kontakt