Europa Cinemas Audience Development and Innovation Lab
Štvor-dňový workshop zameraný na prácu s publikom, výmenu skúseností vzhľadom na národné kontexty, diskusie o nových prístupoch. Účastníci budú vedení profesionálmi –  Madeleine Probst (Vice-President of Europa Cinemas and Cinema Producer, Watershed, Bristol, United Kingdom), Hrvoje Laurenta (Manager, Kino Europa in Zagreb, Croatia, Europa Cinemas Awards 2016 – Best Programming winner) a Sylvain Chevreton (Young Audience Coordinator, Le Méliès in Saint-Etienne, France). Workshop sa koná v polupráci so Sofia International Film Festival v Bulharsku.

Europa Cinemas Audience Development and Innovation Lab sa uskutoční:
16. – 19. 3. 2017

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
2. február 2017

Viac informácií
Kontakt:
Email