Sieť kín Europa Cinemas spustila výzvu Collaborate to Innovate s rozpočtom 2 mil. EUR na rok 2022. Výzva má za cieľ podporovať spoločné inovatívne projekty členských kín (na národnej alebo na európskej úrovni).
Na podporu pripravovania žiadostí organizuje Europa Cinemas vo štvrtok 20. januára 2022 od 11:00 do 13:00 (SEČ) online workshop, ktorý kinárom pomôže pri koncipovaní ich projektov.

Link a info ku pripojeniu:
https://zoom.us/j/91415072167?pwd=Wm8vV2UweW1jZlM2REsyWXZ3TjFxUT09
Meeting ID: 914 1507 2167
Password: 468045
ŠTVRTOK 20. JANUÁR 2022 O 11:00

Tiež prosím potvrďte účasť na https://form.jotform.com/EuropaCinemas/collaborate-to-innovate-2022-zoom

Výzva je otvorená pre členské kiná siete Europa Cinemas, ktoré pripravujú iniciatívy s cieľom získať nové publikum, využit digitálne technólogie, zlepšiť udržateľnosť a prístupnosť…
Maximálna výška podpory je 100 000 EUR (max. 70/80 % z celkových nákladov na projekt).

Uzávierka prihlasovania: 28. februára 2022, do 19.00

Viac informácií