Sieť kín Europa Cinemas spustila novú vývu výzvu Collaborate to Innovate s rozpočtom 1 mil. EUR na rok 2021. Výzva má za cieľ podporovať spoločné inovatívne projekty členských kín (na národnej alebo na európskej úrovni).

Výzva je otvorená pre členské kiná siete Europa Cinemas, ktoré pripravujú iniciatívy s cieľom získať nové publikum, využit digitálne technólogie, zlepšiť udržateľnosť a prístupnosť… 
Maximálna výška podpory je 100 000 EUR (max. 70/80 % z celkových nákladov na projekt).

Uzávierka prihlasovania: 2. júna 2021.

Viac informácií