Stretnite sa s profesionálmi z oblasti distribúcie z rôznych krajín, cieľom je výmena odborných znalostí a skúseností s ohľadom na medzinárodný kontext. Dôraz sa bude klásť na efektívne využitie vlastných personálnych kapacít, podporou ich vedomostí a schopností. Workshop bude hľadať spôsoby optimalizácie zdrojov s cieľom vybudovať udržateľnejšie a dynamickejšie vzťahy s publikom v kontexte stále rastúceho množstva obsahu a platforiem.
Výsledkom budú praktické riešenia, aby ste lepšie spoznali existujúce publikum a vytvorili efektívne stratégie na jeho rozvíjanie.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.
 
Termín konania:
14. – 18. Marca 2018

Uzávierka prihlasovania:
31. január 2018
 
Viac informácií 

Kontakt:
Email