SPOLOČNOSŤ: 19 slovenských kín v rámci siete Europa Cinemas
SUMA: 87 449 EUR