SPOLOČNOSŤ: 19 slovenských kín v rámci siete Europa Cinemas
CELKOVÁ SUMA: 119 421 EUR

 

Zoznam slovenských kín v sieti Europa Cinemas (k 31.12.2015)
Banská Bystrica: Cinemax
Bratislava: Kino Lumière, Kino Mladosť
Dunajská Streda: Cinemax
Košice: Cinemax
Liptovský Mikuláš: Kino Nicolaus
Martin: Kino Strojár
Nitra: Cinemax
Piešťany: Kino Fontána
Poprad: Cinemax
Prešov: Cinemax
Rimavská Sobota: Kino Orbis
Ružomberok: Kino Kultúra
Skalica: Cinemax
Spišská Nová Ves: Kino Mier
Trenčín: ArtKino Metro, Cinemax
Trnava: Cinemax
Žilina: Cinemax

V roku 2015 sa novými členmi siete Europa Cinemas stali tieto kiná:
Bratislava: Kino Film Europe, Kino Nostalgia
Sereď: Kino Nova
Stupava: Kino X
(podpora z Europa Cinemas im bude udelená v roku 2016)