Europa Nostra – cena za výnimočné počiny v oblasti reštaurovania, vzdelávania či výskumu v oblasti kultúrneho dedičstva prijíma nominácie na ocenenie projektov. Ceny sa udeľujú vo viacerých kategóriách, pričom víťazné projekty môžu získať príspevok 10 000 EUR. Okrem „klasických“ projektov pamiatkovej obnovy fyzických objektov je možné prihlasovať aj projekty v oblasti výskumu, vzdelávania či popularizácie širokého spektra kultúrnych pamiatok, ktoré si zaslúžia pozornosť celej Európy. Prihlásiť sa môže ľubovoľný počet subjektov zo Slovenskej republiky, o ocenení rozhoduje medzinárodná porota. Termín predkladania zaujímavých projektov je 1. október. Jednoduchú prihlášku v anglickom jazyku si stiahnete TU a poslete na uvedenú adresu: http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2016/