Koordinátor: Deutsche Burgenvereinigung e.V. (Nemecko)

 

Partneri: ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AC ČR AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY (Česká republika), Archeologický ústav Slovenská akadémia vied Nitra (Slovensko), Dänisches Nationalmuseum Kopenhagen (Dánsko), Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities (Maďarsko),

Lettische Universität Riga (Lotyšsko), Muuritutkimus ky Uotila (Fínsko)

 

Popis projektu:

Predmetom projektu je výskum kultúrnych vplyvov medzi západnou, juhovýchodnou a severnou Európou. Projekt podporuje mobilitu výskumníkov a kultúrnych pracovníkov rôznych disciplín v rámci siedmych štátov EÚ prostredníctvom stretnutí expertov, seminárov, vyučovaní a záverečnej konferencie.

Prostredníctvom hradov, ktoré slúžia ako nositeľ európskeho dedičstva sa projekt zameria na medzidisciplinárny výskum. Zúčastnia sa ho odborníci z oblasti pamiatkovej starostlivosti, dejín umenia, histórie a ďalší. Stredoveké hrady ako nositelia európskej kultúry môžu ďalej slúžiť ako základ pre aktuálnu kultúrnu výmenu. Cieľom je tiež podporiť povedomie o historických kultúrnych tradíciách.

Na rekonštrukciu stredovekého dedičstva sa použijú moderné technológie ako 3D animácie.

 

Výška grantu: 200.000,00 €