European Audiovisual Enterpreneurs (EAVE) organizuje spoločný workshop pre producentov z Európy a Latinskej Ameriky.

Europe-Latin America Producers Workshop pozostáva z 2 workshopov:
– Prvý sa uskutoční od 24. do 28. novembra 2016 v Montevideu (Uruguay)
– Termín a miesto 2. workshopu budú zverejnené neskôr

Workshop je určený skúseným producentom, ktorí majú záujem pracovať na medzinárodnej úrovni a vytvárať dlhodobé tvorivé a obchodné vzťahy medzi Európou a Latinskou Amerikou.

Prihlasovať môžete projekty celovečerných filmov vo fáze vývoja.

Vybraných bude 10 producentov s projektmi + 4 producenti bez projektu

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
22. august 2016

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email