European Audiovisual Enterpreneurs (EAVE) organizuje spoločný workshop pre producentov z Európy a Latinskej Ameriky. Workshop je určený skúseným producentom, ktorí majú záujem pracovať na medzinárodnej úrovni a vytvárať dlhodobé tvorivé a obchodné vzťahy medzi Európou a Latinskou Amerikou. Projekty budú vyvíjané počas jedného roka pod vedením špičkových konzultantov, expertov na vývoj scenárov, finančné, koprodukčné, marketingové a distribučné stratégie. Kľúčový je aj networking, producenti sa stretnú s kľúčovými hráčmi odvetvia v Európe a Latinskej Amerike.
 
Prihlasovať môžete projekty celovečerných filmov vo fáze vývoja.
 
Vybraných bude 10 producentov s projektmi + 4 producenti bez projektu
 
Uzávierka prihlasovania:
14.2.2020
 
Termín a miesto:
28. 6. – 4. 7. 2020, Friuli Benátky, Taliansko
2. – 8. 12. 2020, Uruguaj
 
Viac informácií