European Audiovisual Enterpreneurs (EAVE) organizuje spoločný workshop pre producentov z Európy a Latinskej Ameriky. Workshop je určený skúseným producentom, ktorí majú záujem pracovať na medzinárodnej úrovni a vytvárať dlhodobé tvorivé a obchodné vzťahy medzi Európou a Latinskou Amerikou. Projekty budú vyvíjané počas jedného roka pod vedením špičkových konzultantov, expertov na vývoj scenárov, finančné, koprodukčné, marketingové a distribučné stratégie. Kľúčový je aj networking, producenti sa stretnú s kľúčovými hráčmi odvetvia v Európe a Latinskej Amerike.

Prihlasovať môžete projekty celovečerných filmov vo fáze vývoja.

Vybraných bude 10 producentov s projektmi + 4 producenti bez projektu

Uzávierka prihlasovania:
28.2.2022

Termín a miesto:
11. – 15. 7. 2022, Taliansko
november/december 2022, Uruguaj + účasť na Ventana Sur (Buenos Aires, december 2022)

Viac informácií