Virtuálna realita je najinovatívnejšie médium dnešných dní. Samotné rozprávanie príbehu prechádza evolučným procesom, priestorová narácia vyžaduje klasické zručnosti, ale aj nové prístupy, nakoľko vzťah medzi rozprávačom a divákom sa mení. Čo musí autor priniesť, aby stvoril hodnotný, obhájiteľný príbeh pre 360° sféru?

Pre koho je tréning určený?
– spisovatelia/scenáristi, tvorcovia virtuálnej reality, dizajnéri videohier, tvorcovia 360° filmov, kreatívni producenti a VR nadšenci

Ide o 5-dňový tréning pod vedením expertov, zameriava sa na tvorbu obsahu, či výpovede a praktickú produkciu a postprodukciu. Program pozostáva z definovania kľúčových pojmov, prípadových štúdií a praktických workshopov (design thinking sessions and content development). Počas tréningu si prakticky vyskúšate CG VR a 360° nakrúcanie. VR Creators’ Lab v „strihacom kútiku“ predstaví technické, estetické, metodologické a psychologické aspekty priestorového rozprávania.

Termín a miesto:
17. – 21. 7. 2017, Mníchov / Nemecko

Uzávierka prihlasovania:
28. 4. 2017

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Viac informácií
Kontakt:
Email