Zo štúdie vyplýva, že priemerný rozpočet európskych hraných filmov v roku 2019 bol 2,07 milióna EUR.

Táto štúdia, ktorá je založená na analýze 651 európskych hraných hraných filmov uvedených do kín v roku 2019, prináša asi doteraz najväčšiu aktuálnu celoeurópsku vzorku údajov o financovaní hraných filmov. Správa je výsledkom projektu spolupráce medzi Európskym audiovizuálnym observatóriom, ktoré je súčasťou Rady Európy v Štrasburgu, a výskumnou sieťou Európskej filmovej agentúry (EFARN).
Zo správy tiež vyplýva, že najväčším zdrojom financovania celovečerných hraných filmov bolo priame verejné financovanie, ktoré sa podieľalo 28 % na celkovom objeme, nasledované investíciami výrobcov a TV vysielania, ktoré obe tvorili 18 % celkového financovania. Percentuálny podiel priameho verejného financovania potom klesá s rastúcou veľkosťou trhu a objemom rozpočtu.

Štúdia je na stiahnutie tu.