35 premietaní organizovaných v 27 členských štátoch EU. Podujatie je podporené z podprogramu MEDIA a organizované v spolupráci s Europa Cinemas, na Slovensku s kinom Lumiere a CED Slovakia.
Cieľom tohto medzinárodného projektu je osláviť výnimočné filmy, ktoré získali podporu z programu MEDIA. Na predstavenie spojené s debatou a následnou čašou vína je vstup voľný. 

V Bratislave sa uskutoční premietanie filmu: 
Striedavá starostlivosť, réžia: Xavier Legrand

Miriam a Antoine Bessonovci sa rozvádzajú. Miriam sa snaží získať syna Juliena do osobnej starostlivosti, aby ho ochránila pred otcom, o ktorom tvrdí, že je násilnícky. Avšak Antoine vystupuje ako ukrivdený otec, takže sudkyňa pridelená na tento prípad rozhodne o striedavej starostlivosti. Julien je rukojemníkom eskalujúceho konfliktu medzi svojimi rodičmi, ale aby sa predišlo najhoršiemu, je nútený byť jeho súčasťou.
Jeden z najvýraznejších francúzskych debutov posledných rokov získal viac než 10 medzinárodných ocenení vrátane Ceny za réžiu na MFF Benátky 2017.

Kde: Kino Lumiere, Bratislava
Kedy: 7. 12. 2018 o 19.00

Vstup na podujatie je voľný