Uzávierka prihlasovania: 17. 3. 2019
Zameriavame sa na príbeh, vývoj obsahu a tvorivé výzvy virtuálnych svetov (Virtual Reality, Augmented Reality and 360° Film). Päťdňový tréning bude obsahovať intenzívne odborné stretnutia, kľúčové poznámky a praktické workshopy. Je to bezpečný priestor na učenie, skúmanie, experimentovanie a spoluprácu – v úplne konkurenčnom, multidisciplinárnom, kreatívnom prostredí.

Termín a miesto:
27. – 31. 5. 2019, Mníchov, Nemecko

Pre koho je tréning?
European Creators´Lab je určený pre európskych tvorcov scenáristov, režisérov, vývojárov VR / AR, dizajnérov videohier, programátorov, tvorcov 360 ° reality, technikov, kreatívnych producentov, novinárov, nadšencov nových médií, umelcov a všetkých s pevným profesionálnym zázemím zvedavosťou a otvorenou mysľou.

Účastnícky poplatok: 1.785 €

Štipendiá
Ponúkame malý počet štipendií pre občanov so štátnou príslušnosťou: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Gruzínsko, Maďarsko, Island, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Malta, Moldavsko, Čierna Hora, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Tunisko, Ukrajina.


Viac informácií