Hlavný organizátor: ASSOCIAZIONE BE STREET (IT)
 
Hip-hop sa zrodil z túžby mladých ľudí umelecky sa vyjadriť a vyslobodiť sa z chudobných štvrtí New Yorku. Hip-hop je stále rastúci fenomén, pretože je to hlas mladých ľudí a občianskej spoločnosti, ktorí sa prispôsobujú súčasnosti, mestu a miestnej kultúre. Po takmer 46 rokoch od svojho vzniku v roku 1973 na juhu Bronxu v New Yorku sa štýl pouličného tanca Breakdance (odvetvie hip-hopu) stal jedným zo štyroch športov, spolu so surfovaním, horolezectvom a skateboardingom, ktorý bude predložený Medzinárodnému olympijskému výboru pre inklúziu. Okrem umeleckej hodnoty si tento tanečný štýl a hudobný žáner dodnes udržali silný sociálny a vzdelávací charakter. Hip-hopová hudba, ktorá presahuje rasové rozdiely, sociálno-ekonomický status a rodovú otázku, sa medzi mladými ľuďmi stáva čoraz obľúbenejšou pri hľadaní odlišného spôsobu vyjadrovania sa a pri znovuobjavovaní mesta ako priestoru.
Projekt Consortium bude podporovať európsku sieť hip hopových festivalov, ktorá integruje štyri disciplíny (Rap, Graffiti, Break in, dídžejov) so skateboardingom a s novým pohľadom na kultúrne a architektonické dedičstvo. Multidisciplinarita sa stáva inovatívnym prvkom: tanec, hudba, skateboarding, street art a festivaly sa spájajú a vytvárajú nový dialóg medzi mladými umelcami a miestnymi komunitami. Každá disciplína bude zastúpená kvalifikovanými umelcami a mladými profesionálmi, aby mohli spolupracovať a učiť sa jeden od druhého. Projekt sa uskutoční v 4 malých a stredných mestách s predpokladom, že miesta mimo tradičných turistických centier sa môžu tiež stať strediskami kultúry na európskej úrovni.