Uzávierka prihlasovania: 19. 2. 2023
European Games Accelerator je šesťmesačný vzdelávací program pre nezávislé herné štúdiá a profesionálov. Jeho súčasťou sú workshopy a mentoring, ktoré pomôžu účastníkom stať sa finančne nezávislými a úspešnými.

Program prepája nové štúdiá so skúsenými expertmi, mentormi a investormi. Vedie účastníkov k finančnej nezávislosti a vďaka sieťovaniu umožňuje účinnú podporu naprieč celou Európou.

Termín a miesto:
apríl – november 2023, online aj on-site

Uzávierka prihlasovania:
19. 2. 2023

Viac informácií