Hlavným cieľom projektu ENST je vytvorenie siete „Európske mesto príbehov“, ktorá zatiaľ neexistuje a hlási sa k jedným z najhlbších koreňov EÚ: ústnej ľudovej slovesnosti. Existujú aj ďalšie projekty „Európskeho mesta …“, doteraz však nikto nenavrhol vybudovať sieť miest venovanú rozprávaniu príbehov. Inštitúcie predkladajúce projekt ENST sa spojili, aby využili synergiu a dôveru, ktorá existuje medzi partnermi a ktorá vyplynula z predchádzajúcej úspešnej spolupráce.
Konečnými cieľmi projektu ENST sú:
-posilnenie európskej ľudovej slovesnosti a jej dedičstva
-šírenie národných zbierok medzi krajinami EÚ
-zlepšenie odbornej prípravy umelcov v obore rozprávačstva a zvýšenie ich profesionálnych príležitostí
-rozširovanie rozprávačstva, najmä medzi mladými ľuďmi, použitie techník rozprávačstva pre doplnenie čítania
-kultúrne partnerstvo európskych miest a prehlbovanie pocitu príslušnosti k spoločnému priestoru medzi občanmi
 
Na dosiahnutie týchto cieľov ENST vybuduje databázu European Story Places, pripraví turné predstavení založených na európskych rozprávkach, spraví výskum vzťahu medzi čítaním a rozprávaním, ktorý sa zdokumentuje, a vyvinie dve mobilné aplikácie, ktoré prakticky obnovia rozprávačstvo. V rámci siete ENST budú pracovať rôzne inštitúcie: združenia, ktoré organizujú rozprávačské akcie (Maison du Conte vo Francúzsku a SLIJ v Španielsku), daľej knižnice (Štátna verejná knižnica v Guadalajare v Španielsku a Fondazione per Leggere v Taliansku), univerzity (Univerzita Komenského, Alcalá de Henares v Španielsku) a mimovládne organizácie, ktoré pracujú s utečencami.