European Post Production Connection (EP2C) je kurz pre európskych producentov a profesionálov v oblasti postprodukcie, zameraný na postprodukčný manažment v medzinárodných koprodukciách.

Kurz je určený pre producentov a postprodukčných supervízorov. Vybraných bude 22 účastníkov (14 producentov s projektom v pokročilom štádiu vývoja alebo pre-produkcie a 8 postprodukčných supervízorov).

Prihlasovať sa môžu producenti a postprodukční supervízori so skúsenosťami na domácom trhu, ktorí majú záujem o spoluprácu s inými krajinami.

Uskutoční sa od 26. do 31. októbra 2016 v Halle/Nemecko.

V prípade záujmu o štipendium, kontaktuje, prosím, priamo organizátora podujatia.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
20. jún 2016

Viac informácií

Kontakt:
Email