European Showrunner Training je intenzívny šesťmesačný program určený pre autorov seriálov. Je určený skúsenejším autorom, ktorým má pomôcť získať a zdokonaliť všetky zručnosti potrebné na pozíciu „showrunnera“.

Účastníkom ponúkne možnosť prehĺbiť si znalosti a schopnosti súvisiace s produkciou a s kreatívnym vedením v pozícii showrunnera, ako je napr.
– porozumenie rozpočtom a harmonogramom
– porozumenie obchodným partnerom a všetkým členom kreatívneho tímu
– porozumenie tomu, ako najať tých správnych ľudí
a ďalšie.

Modula 1: The Showrunner ako Creator
Modula 2: The Showrunner ako Head Writer
Modula 3: The Producer’s Mindset
Modula 4: The Director’s Mindset

Program bude prebiehať online aj formou rezidenčných seminárov a individuálneho mentoringu. Je určený pre 12 účastníkov.

Poplatok: 1500,- / 2500,- eur. Program ponúka štipendiá.

Termín a miesto:
1. 6. 2022 – 26. 11. 2022, online/ Kolín nad Rýnom (DE)

Uzávierka prihlasovania:
5. 4. 2022

Viac informácií