Uzávierka prihlasovania: 31. 5. 2021
3. ročník vzdelávacieho programu špeciálne zameraného na oblasť digitálnej distribúcie (VoD) je určený pre zástupcov VoD platforiem a ďalších profesionálov.

V roku 2021 sa bude konať ako trojdňový rezidenčný workshop pre 35 európskych a 5 mimoeurópskych účastníkov.

Termín: 28. – 30. 7. 2021
Miesto: Palma de Mallorca/ES
Viac info