Tento rok sa bude konať na Venice Film Festival už druhé stretnutie otvorené pre 40 profesionálov v oblasti digitálnej distribúcie. Štyri dni pozostávajú z prednášok, workshopov, konferencií, prípadových štúdií a networkingu. 
 
Účastnícky poplatok: 1 050 Eur
Poplatok zahŕňa
– tréning, technické zázemie
– ubytovanie
– plná penzia
– miestne transporty
 
K dispozícii sú aj štipendiá
 
Uzávierka prihlasovania: 30. 6. 2019
 
Viac informácií
 
Kontakt
Email