European Work in Progress Cologne je nezávislé industry podujatie, ktoré sa koná počas filmového festivalu Kolín nad Rýnom 2018. Cieľom podujatia je nájsť partnerov na distribúciu, world sales agentov a dofinancovanie, ako aj pripraviť unikátnu stratégiu pre pozvané projekty. Komisia vyberie 25 projektov, ktoré budú prezentované filmovým profesionálom. Každý producent bude mať 10 minút na prezentáciu, po nej budú nasledovať individuálne stretnutia. Prihlášiť sa môžu európske hrané koprodukčné projekty vo fáze postprodukcie.

 
Okrem toho porota udelí tieto ceny: 
The MMC-Studio Awards: voucher na postprodukčné služby v hodnote 20 000,00 € a 15 000,00 €

K13-Studio Award: voucher na zvukové a postprodukčné služby v hodnote 10 000,00 €.
 
Súčasťou European Work in Progress Cologne sú aj panelové a moderované diskusie, večerné podujatia a slávnostné odovzdávanie cien najlepším projektom.

Termín a miesto:
5. – 12. október 2018, Kolín nad Rýnom, Nemecko

Uzávierka prihlasovania:
15. júl 2018

 
Kontakt pre informácie o podujatí