Cieľom Európskeho roka zručností 2023 je riešiť nedostatok zručností v EÚ, dať nový impulz celoživotnému vzdelávaniu a umožniť ľuďom a spoločnostiam prispieť k ekologickej a digitálnej transformácii, podporiť inovácie a konkurencieschopnosť.

V nasledujúcom výbere nájdete publikácie o opatreniach a politikách súvisiacich s Európskym rokom zručností 2023.

NA STIAHNUTIE