Už na konci augusta tohto roku schválila Európska komisia prijatie Ročného pracovného programu na implementáciu programu Kreatívna Európa 2023.

Program Kreatívna Európa bude aj v roku 2023 nástrojom, ktorý má prispieť k európskym politickým iniciatívam v oblasti kultúrneho a kreatívneho odvetvia v súlade s cieľmi Novej európskej agendy pre kultúru z roku 2018.

Ak sa chcete dozvedieť viac napríklad o prioritách a rozpočte programu na rok 2023, tu nájdete odkaz na celý dokument.