Chemnitz spúšťa Európsku dielňu pre kultúru a demokraciu uvedenú v „bidbooku“ s verejnými výzvami na predkladanie projektov (Open Calls) a v rokoch 2023 a 2024 zapojí do programu Hlavného mesta kultúry širokú škálu zainteresovaných strán z oblasti kultúry a občianskej spoločnosti. Tieto výzvy na predkladanie projektov nájdete TU