26. februára 2015 sa v Kine Lumiére uskutočnilo informačné stretnutie s cieľom predstaviť vybrané európske podporné schémy s hlavným dôrazom na oblasť kultúry a humanitné odbory, určené organizátorom projektov s kultúrnymi a kreatívnymi obsahmi, organizované kanceláriou Creative Europe Desk Slovensko.

V prípade záujmu si môžete stiahnuť prezentácie príspevkov, ktoré na seminári odzneli:

Vladimír Štric, CED, podprogram MEDIA

Zuzana Duchová, CED, podprogram Kultúra

Želmíra Gerová, EKB, program Európa pre občanov

Peter Ivanič, Platforma mimovládnych rozvojových organizácíí / SCKR, n.o.

Veronika Hanzelová, CVTI SR, Horizont 2020

 

Ešte raz ďakujeme všetkým prezentujúcim aj účastníkom!

CED Tím