Informačné stretnutie s cieľom predstaviť vybrané európske podporné schémy s hlavným dôrazom na oblasť kultúry a humanitné odbory, určené organizátorom projektov s kultúrnymi a kreatívnymi obsahmi.

 

26. februára 2015

Kino Lumiére, Špitálska 4, Bratislava

Organizuje: Creative Europe Desk Slovensko, Zuzana Duchová, Zuzana Ivašková

 

PROGRAM

9.00 – 9.30 registrácia, káva, úvod

9.30 – 10.30 Kultúra, film, kreatívne priemysly

Vladimír Štric, CED, podprogram MEDIA

Zuzana Duchová, CED, podprogram Kultúra

10.30 – 11.15 Európska pamäť a aktívne občianstvo

Želmíra Gerová, EKB, program Európa pre občanov

11.15 – 12.00 Európsky rok rozvoja 2015

Peter Ivanič, Platforma mimovládnych rozvojových organizácíí / SCKR, n.o.

12.00 – 13.30 Obedová pauza, networking

13.30 – 14.00 Mládež, vzdelávanie

Lucia Király Csajka, Iuventa, Erasmus +

14.00 – 14.30 Výskum, inovácie, technologický rozvoj

Jakub Birka, CVTI SR, Horizont 2020

 

REGISTRÁCIA do 25.2.2015 TU.

Fb event