Ministerstvo kultúry zverejnilo na svojej webovej stránke dotazník na žiadosť o zaradenie aktivity do oficiálneho kalendária aktivít konaných v rámci Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018 na Slovensku.
Prihlasujte svoje aktivity!

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana-pamiatok/europsky-rok-kulturneho-dedicstva-31d.html