Európska komisia navrhla, aby sa nasledujúci rok stal Európskym rokom železníc – v roku 2021 si pripomíname 20. výročie prvného železničného balíčku EÚ, ale i 175. výročie otvorenia prvého vlakového spojenia medzi dvoma hlavnými mestami EÚ (Paríž–Brusel) a tiež 40 rokov od založenia TGV. 

Pravdepodobné vyhlásenie nadväzuje i na snahu Európskej komisie o splnenie cieľov v Zelenej dohode pre Európu – vlaky budú prezentované ako udržateľný, inovatívny a bezpečný dopravný prostriedok. Železničná infraštruktúra je dôležitým kultúrnym dedičstvom. Organizácia EFAITH spustila kampaň, ktorá má pritiahnuť pozornosť k ohrozenému železničnému dedičstvu. Súpis je možné doplniť prostredníctvom nasledujúceho dotazníka.