EWA Network’s Mentoring Programme prináša program kariérneho rastu pre 16 producentiek. Bol spustený v roku 2018 a umožňuje zlepšiť základné zručnosti a kompetencie potrebné v ich profesii, ako je financovanie, vyjednávanie, manažment a rozvoj podnikania.

Program je zameraný na európske producentky, ktoré majú aspoň päťročnú skúsenosť v produkcii na národnej úrovni a chcú sa ďalej vyvíjať smerom k európskej/medzinárodnej dimenzii.
Program trvá 11 mesiacov a skladá sa z niekoľkých fyzických skupinových stretnutí v rámci európskych filmových trhov, okrem toho zahŕňa každý mesiac rozhovory s pridelenými mentorkami. Ďalej sa konajú tri ďalšie semináre s odborníkmi, nadväzujúce online skupinové stretnutia a dve stretnutia v Cannes a Benátkach.

Termín a miesto: marec 2022 – január 2023, Solún/ Cannes/ Benátky/ online

Uzávierka prihlasovania: 8. 2. 2022

Viac informácií