EX ORIENTE FILM je celoročný tréningový program pre dokumentaristov a producentov z krajín východnej Európy, ktorý podporuje financovanie a vznik autorských dokumentárnych filmov.

Počas troch stretnutí účastníci, v spolupráci so skúsenými lektormi, vyvíjajú svoje dokumentárne projekty, hľadajú finančnú podporu, zahraničných partnerov a nové cesty ako realizovať svoje
autorské filmy.

1. Workshop: 20. – 25. júl 2015, Rijeka (Chorvátsko)
2. Workshop: 26. – 31. október 2015, Jihlava (Česká republika)
3. Workshop: 8. – 13. marec 2016, Praha (Česká republika)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Viac informácií

Uzávierka prihlasovania:
1. jún 2015

Kontakt:
Email