EX ORIENTE FILM je celoročný tréningový program pre dokumentaristov a producentov z krajín východnej Európy, ktorý podporuje financovanie a vznik autorských dokumentárnych filmov.

Počas troch stretnutí účastníci, v spolupráci so skúsenými lektormi, vyvíjajú svoje dokumentárne projekty, hľadajú finančnú podporu, zahraničných partnerov a nové cesty ako realizovať svoje
autorské filmy.

1. Workshop: 27. jún – 2. júl 2016, Split/Chorvátsko
2. Workshop: 24. – 29. október 2016, Jihlava/Česká republika (počas MFDF Jihlava)
3. Workshop & pitching forum: 6. – 12. marec 2017, Praha/Česká republika /počas East Doc Platform a festivalu Jeden svet)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
4. máj 2016

Viac informácií

Kontakt:
Email