Workshop je otvorený pre 12 dokumentárnych projektov vo fáze vývoja/ranná produkcia prezentovaných režisérom a producentom predovšetkým zo strednej a východnej Európy (vrátane pristupujúcich zemí a kandidátskych zemí EU, post-sovietských krájín a Ruska) a / alebo pre autorské dokumentárne projekty, ktoré sa zaoberajú príbehmi strednej a východnej Európy.

Workshop pomôže pri:
→ vývoji námetu, príbehu a vizuálneho štýlu
→ tvorbe produkčného, finančného a distribučného plánu
→ hľadaní partnerov
→ propagácii filmu – pitching fórum, networking, marketing
→ objavovaní alternatívnych platform a stratégií financovania

Termín a miesto:
1. workshop Split / Chorvátsko/ 26. 6. – 1. 7. 2017 „Focus and Inspiration“
2. workshop Jihlava / ČR/: 23. – 28. 10. 2017 „Story Packaging“
3. workshop Praha / ČR/ : marec 2018 „Market Opens“

Uzávierka prihlasovania:
4. 5. 2017

Viac informácií
Kontakt
Email