Koordinátor: Füredi Játékszín Közhasznú Alapítvány (Maďarsko) 

Spoluorganizátori: Forrás Színház Művészeti, Kulturális, Oktatási és Szolgált.Kft (Maďarsko), Center of Traditional Culture Preservation Harghita County (Rumunsko), Jókaiho dni v Komárne (Slovensko)

Popis projektu: Hlavným organizátorom projektu je nadácia Füredi Játékszín Alapítvány, s vyše 180 ročnou divadelníckou tradíciou v oblasti Balatonfüred. Cieľom projektu je nadviazať na tradíciu progresívnych intelektuálov 19. storočia a priniesť účastníkom možnosť spoznať hodnoty, diela a hry iných menšín. Projekt sa orientuje na podporu európskych hodnôt, dôležitosť dialógu medzi rôznymi kultúrami a tiež na dôležitosť kultivovať národné rodné jazyky a tradície v rámci pestrofarebnej Európy.

V lete 2010 a 2011 sa v Balatonfüred bude konať madzinárodný festival amatérskych divadiel ‘Theatrical Days’. Na festival sú pozvané menšinové umelecké skupiny, hostia z ČR a Poľska (Tarnów, Hnojnik). Zúčastníme sa aj na tradičných festivaloch amatérskych divadiel ‘The Jókai Days’ v Komárne a ‘On the Track of the Covered Wagon’ stretnutí amatérskych dramatických skupín Odorheiu Secuiesc (RO).

Projekt poskytuje priestor pre výmenu profesionálnych skúseností a poskytuje priestor na diskusiu o európskych hodnotách. Koordinátorom projektu je András Pataki, riaditeľ divadla Forrás. V roku 2010 plánujeme vyhlásiť medzinárodnú súťaž autorov dramatických hier na tému ‘Problémy a možnosti spoločného života s menšinami’. Najlepšie diela budú prezentované v nasledujúcich rokoch.

Výška grantu: 65 000 €