VÝZVA: Výberová podpora kinodistribúcie EACEA/23/2014
DÁTUM UZÁVIERKY: 4. december 2014
SPOLOČNOSŤ: Continental film
PROJEKT: Fasandræberne (r. M. Nørgaard, DK/DE/SE, 2014)
SUMA: 5 300 EUR