Feature Expanded organizuje Manchester’s new cross-art centre a Italy’s unique artist film festival. Ide o intenzívny tréningový program pre vizuálnych umelcov (režisérov), ktorí vyvíjajú a produkujú svoj celovečerný filmový debut.
Pozostáva z masterclassov, prípadových štúdií, workshopov, projekcií, individuálnych stretnutí a prezentácií. Pozvaní experti – pitching expert Sybille Kurtz, scenárista a script konzultant Marietta von Hausswolff von Baumgarten a producenti Lisa Marie Russo, Jacquie Davies a Leif Magne Tangen.

Termíny a miesto:
21. – 26. jún 2017/HOME, Manchester, GB
15. – 19. november 2016/Lo Schermo dell’Arte, Florence, IT

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
3. marec 2017
 
Viac informácií
prihláška

Kontakt:
Email