Tréning trvá 6 mesiacov a je kombináciou masterclasses, prípadových štúdií, workshopov, premietaní, individuálnych stretnutí a pitchingov pre režisérov vyvíjajúcich prvý celovečerný film. Program má formu dvoch rezidenčných workshopov v Manchestri a Florencii. Medzi nimi účastníci pracujú na vývoji projektov, reagujú na stanovené úlohy a využívajú on-line konzultácie s lektormi kurzu o konkrétnych témach. Po vývoji budú účastníci priamo nasmerovaní na spoluprácu s príslušnými festivalmi, trhmi a ďalšími partnermi.Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.1. Rezidenčný workshop: 20. – 25. 6. 2018, Manchester, Anglicko

2. Rezidenčný workshop: 14. – 18. 11. 2018, Lo Schermo dell’arte Film Festival, Florencia, TalianskoUzávierka prihlasovania:

11. máj 2018

 

Viac informácií a prihláška     Kontakt: 

Email