FeatureLab hľadá 10 tímov režisérov a producentov, ktorí vyvíjajú svoje 1. alebo 2. hrané filmové projekty.
FeatureLab sa zameriava na filmové projekty – hrané, tvorivé dokumentárne filmy, experimentálne, animované filmy a všetky možné formy filmu – v pokročilom štádiu vývoja.
Projekty FeatureLab budú mať možnosť súťažiť o ceny TFL Production Awards, ceny TFL Co-Production Awards a ďalšie ceny určené na produkciu.
 
Uzávierka prihlasovania: 
22. 12. 2020
 
Termín a miesto:
Kurz pozostáva z 3 rezidenčných workshopov, z nich posledný sa koná počas Torino Film Lab v novembri 2020
 
Viac informácií