16. marca sa začal 29. MFF Febiofest 2022. Už po siedmykrát sa na jeho pôde uskutoční podujatie pre filmových profesionálov a odbornú verejnosť Bratislava Industry Days. Jeho hlavný program tvorí prezentácia pripravovaných slovenských filmových projektov Works in Progress, ktorá sa bude konať 21. a 22. marca 2022 v Kine Lumière i online zároveň. Súčasťou programu sú aj dve diskusie.

„Účasť prisľúbilo viac ako tridsať zástupcov a zástupkýň medzinárodných festivalov, napríklad z Benátok, Toronta, San Sebastiánu, Karlových Varov, Edinburghu, Dok Leipzig, ale aj z rôznych industry platforiem, sales agentov či ďalších relevantných filmových inštitúcií. Prezentácia sa bude konať v anglickom jazyku a hybridne – v Kine Lumière pred živým publikom a zároveň bude streamovaná online,“ hovorí vedúci Bratislava Industry Days Tomáš Hudák z Národného kinematografického centra SFÚ.

Účasť na prezentácii v kine je voľná – bez nutnosti registrácie. V prípade záujmu sledovať prezentáciu online je potrebné vyplniť registračný formulár: https://forms.gle/z6yx96MVK3NdEe8E7.