Od 24. do 28. júna 2015 sa v Žiline uskutoční v poradí už 8. ročník medzinárodného festivalu animovaného filmu Fest Anča.

Prihlasovať môžete svoje animované filmy vytvorené po 1. januári 2013.

Uzávierka prihlasovania:
15. marec 2015

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Viac informácií, štatút a prihláška

Kontakt:
Email