VÝZVA: Podpora filmových festivalov EAC/S32/2013
DÁTUM UZÁVIERKY: 28. február 2014
SPOLOČNOSŤ: Anča
PROJEKT: Medzinárodný festival animovaných filmov Fest Anča
SUMA: 25 000 EUR