Asociácia Divadelná Nitra

 

Podpora medzinárodného festivalu

Výška grantu: 98 000 eur

 

Webová stránka projektu: www.nitrafest.sk/domov/novinky/

\"\"